Meerdere groepen jongeren

Jongeren die bij de Gemeenschap betrokken zijn komen in verschillende plaatsen en groepen samen. 

Er zijn specifieke activiteiten voor de groep 16-19 jaar. In Nijmegen zijn er studentenhuizen en er is de jaarlijkse paasdriedaagse, komend jaar van donderdagavond 9 april (Witte Donderdag) tot zondagochtend 12 april (Pasen). Ook wordt er deelgenomen aan internationale activiteiten van de Gemeenschap Emmanuel.

Vanaf 18 jaar kun je volwaardig lid zijn van de Gemeenschap Emmanuel. Jongeren die lid zijn doen mee in huiskringen, soms met leeftijdgenoten, soms juist in een mix van leeftijden. Een ervaring die je leven verrijkt en kracht geeft op de weg van het geloof!

PHOTO 2020 01 09 20 51 17

Vanuit de groep jongeren die het zomerkamp leidt is een jongerenhuiskringen ontstaan. Iedereen van 18-30 is van harte welkom. In deze tijd van Corona is het mogelijk om digitaal mee te doen.

  • Riethoven (20 km ten zuid-westen van Eindhoven, bij Eersel), donderdags om de week

Heb je interesse, neem contact op met Anja Vergouwen 040-3410015.