Emmanuel school of mission

 

EMR

Drie, zes of tien maanden er tussenuit om in het buitenland een internationale vorming te ontvangen?

Dat is mogelijk in Rome of in Altötting!

Kijk voor meer informatie op:

Emmanuel Mission Rome

Rejoice Altötting

 Rejoice