Sponsoring

Sponsoring

Sinds 1984 organiseert de gemeenschap Emmanuel iedere zomer het Emmanuelzomerkamp, traditiegetrouw gehouden in bezinningscentrum Emmaus (Helvoirt), een kampweek voor meer dan 100 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De leiding bestaat uit circa 40 mensen; jongeren(18+), echtparen, een arts of ervaren verpleegkundige en een priester. Allemaal gemotiveerd en in het bezit van een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG). Ieder lid van de leiding onderschrijft een (strenge) gedragscode. Niemand ontvangt een vergoeding.

Bouwen aan de kerk van morgen

Het doel van het zomerkamp is bouwen aan de kerk van morgen; In deze week krijgen de kinderen op een speelse manier de kans om kennis te maken met de basis van het christelijk geloof. Ook voor de leiding is het een vormingservaring. Tijdens het zomerkamp leren zij zichzelf te geven, verantwoordelijkheid dragen, maar zeker ook ervaren ze daar de levende, verjongende Kerk. Voor ieder die deelneemt is het zomerkamp een plek waar men God (vaak voor de eerste keer) ervaart en waarin ze mogen ontdekken dat Hij dichtbij is en hen hoop en vreugde geeft.

Naast het inhoudelijk programma is er volop tijd voor sport- en spelactiviteiten zoals bosspelen, plensmiddag, speurtocht en kampvuur. Het hoogtepunt van het kamp is de musical (gebaseerd op een Bijbelverhaal).

Bij dit alles worden de ouders niet vergeten. Bij aankomst is er een feestelijke ontvangst en aan het eind van het kamp worden ouders uitgenodigd voor een slotbijeenkomst met o.a. een picknick en kampmusical (gespeeld door de kinderen). Gezinnen worden uitgenodigd voor een gezinszegen en maken daar veel gebruik van. Veel oud-zomerkampers stromen na hun 18e in als leiding.

Het zomerkamp is er voor alle kinderen

Om deelname voor iedereen mogelijk te houden, is gekozen voor een inschrijfgeld van 210 euro per kind. Kinderen uit minder welgestelde gezinnen kunnen komen tegen gereduceerd tarief. Als gevolg van die keuze dekken de inschrijfgelden niet de werkelijke kosten. Het restant wordt gefinancierd uit giften en bijdragen.

Draagt u dit project ook een warm hart toe? Zou u het willen steunen met een financiële bijdrage? U helpt ons er geweldig mee om het zomerkamp toegankelijk te houden voor alle kinderen.

Steun dit project

We zijn erg blij met uw gift, klein of groot. Omdat de organiserende Stichting Emmanuel Nederland de ANBI status heeft, is uw gift aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen, maak uw gift dan over op banknummer NL47RABO 0113 7717 70 t.n.v. Stichting Emmanuel Nederland, o.v.v. ‘gift Emmanuelzomerkamp’.

Contact

Inschrijven nieuwsbrief