Maria, moeder van Jezus

Dit lied is geschreven voor de Kinderdag van het Bisdom Den Bosch in 2008

Bron : Joh 19, 26-27

Tekst en muziek: Anja Vergouwen

 

Refr. Maria, moeder van Jezus,
Maria, moeder van mij,
Moeder van alle mensen.
Moeder Maria, bidt u voor mij?
Maria, moeder van Jezus,
Maria, moeder van mij,
Moeder van alle mensen,
Moeder Maria, wees ons nabij.

1. Ik sta hier met een kaarsje,
Een kaarsje in mijn hand.
En ik bid voor alle kinderen
Van het hele land:
Voor de jongens
Met wie ik voetbal op het gras,
Voor de kinderen bij mij in de klas.
En ook voor hen met ziekte en pijn.
Wilt u bij hen zijn?

2. Ik sta hier nu, Maria.
Ik kom hier voor u staan.
En ik bid voor mijn familie.
En voor hen hier ver vandaan:
Voor de kinderen
Zonder school of zonder huis,
Voor de kinderen met soms veel ruzie thuis.
En ook voor hen, zo arm en alleen.
Sla uw mantel om hen heen.

Bridge:
Ave Maria, wij begroeten u.
Ave Maria, wij begroeten u.
Ave Maria, wij begroeten u.
Ave Maria, wij begroeten u.

© 2008, Gemeenschap Emmanuel Nederland, Postbus 5504, 6202 XA Maastricht