Uw gegevens

Hieronder kunt u aangeven van welke liederen u de muziek (partituur) wilt bestellen. Ze kosten 2 euro per lied. Vul hieronder de namen van de gewenste liederen in, samen met uw mailadres. Maak het totaalbedrag over naar rekeningnummer: NL47 RABO 0113 7717 70, BIC RABO NL2U t.n.v. Emmanuel Nederland o.v.v. muziek per stuk. De eerst volgende donderdag nadat uw betaling binnen is, ontvangt u de gewenste partituren in uw mailbox.